Aangiften tegen Derksen na 'antisemitische uitspraken' geseponeerd

Johan Derksen
Johan Derksen Foto: © YouTube Vandaag Inside

De vier aangiften tegen Johan Derksen zijn geseponeerd. In een uitzending van het praatprogramma Vandaag Inside deed Derksen vermeende uitspraken die als antisemitisch werden opgevat.

Hij kreeg aanklachten vanwege groepsbelediging van Joden en het aanzetten tot haat en geweld jegens Joden tegen zich. Volgens het OM heeft Derksen zich niet schuldig gemaakt aan strafbare feiten. Hij beledigde Israël volgens het OM, niet joden in het specifiek.

Het OM legt uit: "Het OM begrijpt de uiting van Derksen zo dat het volgens hem te verwachten was dat Hamas op de huidige manier zou reageren, gezien wat hij beschouwt als de minachtende behandeling van de Palestijnen door degenen die hij 'de Joden' noemt, gedurende het langlopende conflict tussen Israël en Palestina."

Lees meer:
0 reacties